Emerald Park آلانیا / آوسالار

آلانیا / آوسالار

اتاق خواب

1+1,2+1,3+1

حمام

1-3

اندازه

36 - 168m²
  • € 42,000 - 159,000

محل در نقشه

خواص مشابه

برای فروش

Emerald Dreams

اپارتمان آلانیا / آوسالار
€ 42,000 - 165,000
Ground Floor Yes 37 - 169m²
برای فروش

Elite Life IV Residence

اپارتمان آلانیا / آوسالار
€ 45,000
Ground Floor 39 - 158m²
برای فروش

Orion VI

اپارتمان آلانیا / آوسالار
€ 59,000 - 125,000
Ground Floor 1-2 60 - 159m²