Crown City آلانیا / آوسالار

آلانیا / آوسالار

اتاق خواب

Ground Floor

حمام

1-2

اندازه

36 - 113m²
  • € 41,000 - 96,000

محل در نقشه

خواص مشابه

برای فروش

Emerald Dreams

اپارتمان آلانیا / آوسالار
€ 42,000 - 165,000
Ground Floor Yes 37 - 169m²
برای فروش

Orion 5 Resort

اپارتمان آلانیا / آوسالار
€ 52,000 - 126,000
Ground Floor 1-2 35 - 158m²
برای فروش

Siberland-Olive Garden

اپارتمان آلانیا / آوسالار
€ 35,000 - 95,000
Ground Floor 1-2 64 - 150m²