Pirkimo procedūra

Home Pirkimo procedūra

Pirkimo procedūra

Nuosavybės įsigijimas asmeniniam naudojimui Turkijoje nėra toks sudėtingas, kaip gali atrodyti. Procedūra yra daug paprastesnė nei daugelyje Europos valstybių. Mes jums padėsime sutvarkyti visus formalumus. Mūsų darbuotojai paruoš visus pagal įstatymus reikalingus dokumentus neužstatyto turto pirkimui.
Užsieniečiai gali pirkti žemę ir nuosavybę Turkijoje, išskyrus karinėse zonose esančius objektus ir žemės ūkio paskirties žemes.
Pirkimo procesą sudaro šios procedūros:
1) Pirkimo sutarties pasirašymas;
Sutartis paruošiama dviem kalbomis – pirkėjo gimtąja ir turkų kalba.
2) Mokesčių mokėtojo numerio įsigijimas;
Jis reikalingas banko sąskaitos atidarymui, nuosavybės dokumentų registracijai, komunalinių paslaugų abonemento registracijai.
3) Banko sąskaitos atidarymas;
Palengvina pinigų pervedimo operacijas ir suteikia galimybę automatiškai apmokėti komunalines paslaugas.
4) Įgaliojimo suteikimas;
Tam atvejui, jei pirkėjas asmeniškai nedalyvaus nuosavybės dokumentų perdavime.
5) Paraiška karinei vadovybei;
Tai formalumas, užtikrinantis jog nuosavybė nėra saugomos karinės zonos ribose. Atsakymas gaunamas 1,5-3 mėnesio bėgyje.
6) Nuosavybės teisės (TAPU) perdavimas;
Gavus atsakymą iš karinės vadovybės, pardavėjas perduoda nuosavybės teisę pirkėjui Registro – kadastro centre. Privalomas licenzijuoto vertėjo dalyvavimas.
7) Nekilnojamo turto legalizavimas (ISKAN gavimas)
8) Elektros ir vandens abonemento perrašymas
Reikalingi šie dokumentai:
Pasas, paso kopija, paso nuotraukos.